ODCISKI, POT I ŁZY

Grupa kandydatów na szkolenie spadochronowo-desantowe, realizowane w ramach zadania publicznego na rzecz obronności państwa MON, uczestniczyła w tradycyjnym, 24-godzinnym, tzw. Marszu Prawdy. Wśród tych, którym udało się w nakazanym czasie pokonać trasę 120 km znależli się między innymi uczniowie z klasy wojskowej o profilu lotniczym Zespołu Szkół w Lubomierzu: Dawid Bogdziewicz, Natalia Miećko i Adrianna Drozd. Taki sam wynik uzyskały również kadetki Przysposobienia Wojskowego: Katarzyna Grodzka, Aleksandra Bartnikowska i Roksana Klimek. Gratulujemy sukcesów na lądzie i życzymy dalszych, już w powietrzu.