NOWY SZEF RP

Komendant Jednostki realizując wniosek kadry podoficerskiej, na nowego Przewodniczącego Rady Podoficerów JPR  z dniem 30 stycznia br. powołał chor. Zdzisława Iwińskiego. Zgodnie z regulaminem POT, szef RP reprezentuje wszystkich przedstawicieli tego korpusu osobowego wobec Komendanta Jednostki w istotnych sprawach dot. dyscypliny, toku i warunków pełnienia służby. Ponadto opiniuje wszystkie wnioski w zakresie kar i wyróżnień. Chor. Iwiński jest najstarszym służbą i stopniem podoficerem JPR.