NOWY KIERUNEK

W starostwie powiatowym w Lubaniu miało miejsce podpisanie umowy  o współdziałaniu w zakresie edukacji ratowniczej młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Władze powiatu reprezentował starosta Walery Czarniecki, a komendę tut. Jednostki st. sierż. Jan Cz. Kusek i plut. Tadeusz Stasiewicz. Porozumienie to ma związek z planowanym utworzeniem nowego kierunku kształcenia w lubańskim „KZL” i stanowi rozszerzenie  zakresu wieloletniej współpracy z JPR.