NOWI ADEPCI WYSOKOŚCIÓWKI

Od ośmiu lat kandydaci na ratowników wysokościowych z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Drelowie przechodzą podstawowe i doskonalące szkolenia z zakresu wysokościowych technik ratowniczych oraz ratownictwa jaskiniowego w tutejszej Jednostce. Tym razem 6-osobowa grupa adeptów „wysokościówki” szkolona jest przez dowódcę Sekcji Ratownictwa Specjalnego JPR, kpt. Tomasza Kaczmarczyka i st. str. Piotra Pawłowicza. Po zaliczeniu pierwszego etapu kursu, dalsze zajęcia prowadzone bedą w pokopolnianym szybie oraz w wojcieszowskich jaskiniach.