Nowe przydziały, stare zadania

W wydanym w tym roku pierwszym Rozkazie Organizacyjnym, komendant Jednostki zatwierdził wnioskowane zmiany w składach osobowych wszystkich trzech sekcji JPR.  Ponadto, z grona ratowników Pododdziału Operacyjno-Technicznego, osoby o najwyższych, kwalifikacjach specjalistycznych powołał do kadry Jednostki, powierzając im jednocześnie  pełnienie funkcji w pionie szkoleniowym. Zatwierdził również budżet i roczny plan przedsięwzięć organizacyjno-szkoleniowych JPR. A w ostatnim punkcie tego dokumentu potwierdził nadanie imienia i przyjęcie na stan żywionych w Bazie Lotniczej  4 – miesięcznej suki owczarka  niemieckiego, wabiącej się Nusia. Kandydatka legitymująca się niezłą, podpalaną aparycją oraz porywczym charakterem, po pomyślnym zaliczeniu okresu próbnego, zapewne podejmie służbę, w nieco  osłabionej zeszłoroczną dezercją poprzednika, ochronie obiektów bazy.