NIEZWYLKI DOLNOŚLĄZACY

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych uhonorowała 19 osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzez lokalnych społeczności. W gronie wyróżnionych w konkursie „Niezwykli Dolnoślązacy” za działalność w 2011 r. znalazł się również Jan Kusek komendant tutejszej Jednostki. Gratulujemy !