NIE TYLKO Z GŁADKIEJ LUFY

Testem z wiedzy ogólnowojskowej zakończył się w Bazie Lotniczej „Baryt” pierwszy etap 3-miesięcznego szkolenia podstawowego kadetów Przysposobienia Wojskowego. Natomiast drugi,  zapoczątkowany został strzelaniem z broni gładkolufowej Mossberg oraz karabinka M-4. W miesiącu marcu br. planowany jest egzamin praktyczny na stopień młodszego kadeta. Obejmował on będzie między innymi : dzienne i nocne strzelanie z sześciu rodzajów broni, elementy taktyki działań specjalnych, atletykę terenową, łączność, techniki przetrwania oraz ratownictwo paramedyczne i wysokościowe. Zaliczenie tego kursu warunkuje zakwalifikowanie do dalszego szkolenia specjalistycznego tj. spadochronowo-desantowego i płetwonurkowego.