NICZYM ŚW. MIKOŁAJ

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w ramach akcji doposażenia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, przekazał znaczące środki finansowe na zakup sprzęt ratownictwa technicznego dla Sekcji Ratownictwa Specjalnego JPR. Już niebawem na jej wyposażenie trafi  najnowszej generacji sprzęt hydrauliczny w postaci urządzeń tnących i rozpierających.