NICZYM DELFINKI

Sekcja Ratownictwa Specjalnego JPR przebywa na obozie płetwonurkowym nad jeziorem Lubikowskim. Program tego przedsięwzięcia obejmuje trening i doskonalenie technik prowadzenia podwodnych akcji poszukiwawczych. Dzięki przychylności Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu ratownicy JPR uzyskali zezwolenie na korzystanie z jednostek pływających z napędem silnikowym, co podniosło poziom efektywności prowadzonego szkolenia.