NASZEJ NIEPODLEGŁEJ

Niezwykle uroczysty przebieg miało tradycyjne spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w złotoryjskim magistracie. Nadanym przez Prezydenta RP Medalem Za Długoletnią Służbę udekorowany został dowódca pododdziału operacyjno-technicznego JPR, ppor. pil. Przemysław Kusek, a sierż. Artura Kukiełkę uhonorowano Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Dekoracji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu, ppłk Andrzej Łuka. Natomiast były dowódca 62. Kompanii Specjalnej, ppłk rez. Edward Mroczek wręczył grupie instruktorów Jednostki złote, srebrne i brązowe odznaki „62 KS Commando”. Złotą otrzymał dowódca POT i kapelan JPR ks. ppor. Przemysław Tur.  G r a t u l u j e m y.