NARESZCIE WCIELONA DO SŁUŻBY

Po trwającej ponad dwa miesiące procedurze, związanej z ustaleniem warunków technicznych wprowadzenia do tzw. podziału bojowego, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, podpisał w dniu 7 lutego br. decyzję o nadaniu numeru operacyjnego i przydzieleniu kryptonimu radiowego (DF 619-49) dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego marki Mercedes Benz 290 GD. Formalnie, stanowi to potwierdzenie jego „wcielenia do służby”  w strukturach  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ta kultowa, popularna „Gelenda”, tym razem  w wojskowej wersji typu Cobra, uzbrojona w sprzęt ratownictwa wysokościowego oraz w ratowniczy zestaw medyczny,  otrzymała przydział do pododdziału operacyjno-technicznego złotoryjskiej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tu zgodnie  z decyzją, tym razem już miejscowego komendanta, trafiła do, dowodzonej przez kpt. Tomasza Kaczmarczyka, Sekcji Ratownictwa Specjalnego. To już druga, tej marki terenówka, która wzbogaca potencjał, stacjonującego w Bazie Lotniczej „Baryt”, pododdziału naszych ratowniczych „specjalsów”.