NAD WYRAZ SPOKOJNA SŁUŻBA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Złotoryi, zespół ratowników JPR w czasie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pozostawał w operacyjnej gotowości do wykonywania zadań na terenie miasta w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na wypadek przerw w głosowaniu spowodowanych nadzwyczajnymi wydarzeniami. Niedzielna służba ratowników, podobnie jak spełnianie obywatelskiego obowiązku przez mieszkańców Złotoryi, przebiegła niezwykle spokojnie.