NA SZYBKIEJ WODZIE

Ratownicy i instruktorzy Jednostki uczestniczyli w zorganizowanym przez Komendę Powiatową PSP szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych. Po wielogodzinnym przygotowaniu teoretycznym, kursanci z jednostek KSRG i Grupy Ratownictwa Powodziowego w Proboszczowie, przeprowadzili działania praktyczne w nurtach rzeki Kaczawy  w rejonie m. Jerzmanice Zdrój.