NA ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁEJ
NA ŚWIĘCIE NIEPODLEGŁEJ

Delegacja kadry z pocztem sztandarowym Jednostki uczestniczyła w Złotoryi powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Natomiast w bazie lotniczej, w wieczornej scenerii, przed kapliczką Matki Boskiej Loretańskiej miał miejsce tradycyjny apel w trakcie którego odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar JPR absolwentów drugiej edycji unifikacyjnego kursu podoficerskiego Korpusu Formacji Ratowniczych RP. Oficerem odbierającym ten szczególny akt była wieloletni ratownik tut. Jednostki, pani ppłk dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk. Komendant Korpusu w wydanym rozkazie specjalnym wyróżnił awansami na wyższe stopnie służbowe grupę ratowników, w której znaleźli się między innymi podoficerowie starsi z JPR: st. asp. mgr Tadeusz Żuber, st. asp. pil. Zenon Durachta oraz prymus kursu, st. rat. Aldona Zięba – Skoczek z Grupy Ratowniczej Dziesław. Kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów, ks. mjr Przemysław Tur, w imieniu Biskupa Polowego WP J.E,. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka udekorował mjr Stanisława Napierałę medalem Milito Pro Christo. Krzyżami Zasługi Korpusu FR RP zostali odznaczeni: złotymi – plut. Tadeusz Stasiewicz, lek. med. Janusz Chudybast. asp. pil. Zenon Durachta, barwy srebrnej – ppłk Feliks Bielawski, chor. Sebastian Derucki, st. asp. Tadeusz Żuber, a Krzyżami brązowymi uhonorowani zostali sierżanci Ryszard Zięba i Marek Kośka oraz st. szer. Radosław Modras. Wyróżnienie zbiorowe, Złoty Medal „Tobie Ojczyzno” nadany Zespołowi Artystycznemu Żołnierzy Rezerwy „Rota” odebrał jego szef sierż. Stanisław Kubicz. Ponadto medalami barwy brązowej udekorowano siedmiu rezerwistów oraz kierownik artystyczną tego Zespołu panią mgr Urszulę Regulską. Obecna na tradycyjnym Spotkaniu Żołnierskich Pokoleń „Specjalsów” delegacja b. żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando wręczyła chor. Sebastianowi Deruckiemu, ryngraf od b. dowódcy, ppłk Andrzeja Żdana, nadany w uznaniu zaangażowania w rozwój bazy lotniczej oraz w promowanie formacji działań specjalnych.