NA STOKACH SZRENICY
NA STOKACH SZRENICY

W ramach tradycyjnego, zimowego obozu kondycyjno-szkoleniowego, ratownicy JPR oraz kadeci z pododdziału Przysposobienia Wojskowego uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu narciarskim w Szklarskiej Porębie. Zajęcia z zakresu technik zjazdowych prowadzone były na stokach Szrenicy. Jak zapewnia instruktor i jednocześnie szef tego przedsięwzięcia, st. asp. mgr Mieczysław Koblański, wszyscy jego uczestnicy podołali wymogom kondycyjnym, natomiast pewne elementy techniki zjazdowej wymagały w kilku przypadkach tzw. głębokiej korekty. I tak, metodyczna i intensywna praca na stoku dała oczekiwane rezultaty, bo już po kilku dniach młodzież nieźle radziła sobie na stosunkowo niełatwej trasie: oblodzonej „Lolobrigidzie”. Spośród adeptów PW, największy postęp zrobił kdt. Patryk Makuch. Podobnie oceny uzyskał również kpr. Piotr Kopcza, który dodatkowo w czasie szkolenia odpowiadał za zabezpieczenie ratowniczo-medyczne. Na szczęście wszystko przebiegało zgodnie z planem oraz bez zdarzeń wymagających interwencji natury medycznej.