NA RZECZ OBRONNOŚCI

W Ministerstwie Obrony Narodowej zapadły decyzje o powierzeniu Jednostce w 2013 roku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Wzorem lat ubiegłych obejmować one będą między innymi szkolenia spadochronowo-desantowe żołnierzy rezerwy i kadetów Przysposobienia Wojskowego oraz cykl szkoleń lotniczych pk. „Otwarte Niebo-2013”. Natomiast Wojskowy Klub Strzelecki „Baryt” poprowadzi całoroczne współzawodnictwo sportowe i doskonalić będzie żołnierzy rezerwy w wykonywaniu różnego typu strzelań.