NA KARGULOWEJ MIEDZY

Na zaproszenie burmistrza Lubomierza, p. Wiesława Ziółkowskiego w grodzie „Kargula i Pawlaka” gościł komendant JPR, st. sierż. Jan Cz. Kusek i  z-ca komendanta ds. organizacyjnych, plut. Tadeusz Stasiewicz. W sali USC miało miejsce podpisanie Porozumienia Partnerskiego dot. współdziałania Gminy Lubomierz z tut. Jednostką w realizacji zadań publicznych na rzecz obronności państwa. Dokument określa, między innymi formy współpracy JPR z miejscowym Zespołem Szkół w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów z klas o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. Zespół Szkół w Lubomierzu jest czwartym podmiotem oświatowym, z którym JPR współdziała w edukacji wojskowej młodzieży, w ramach realizacji zleconych zadań publicznych Ministerstwa Obrony Narodowej.