NA BOLKOWSKIM PODZAMCZU
NA BOLKOWSKIM PODZAMCZU

Delegacja kadry Jednostki uczestniczyła w uroczystości przekazania przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wchodzącej w skład Korpusu FR RP Ochotniczej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bolkowie, lekkiego samochodu gaśniczego na podwoziu firmy Renault. Tego symbolicznego aktu, w asyście poseł Elżbiety Witek, dokonał st. bryg. Adam Konieczny. Niezwykle podniosłym elementem uroczystości było poświęcenie, tej od dawna oczekiwanej i podnoszącej poziom skuteczności operacyjnej maszyny. Za sprawą kapelana JPR, ks. kpt. Przemysława Tura oraz miejscowego proboszcza, ks. Wiesława Pisarskiego, zgodnie ze strażacką dewizą: „Bogu na ChwałęLudziom na Ratunek”, opiece Bożej Opaczności polecono też wszystkich pełniących służbę w tej formacji. To niecodzienne spotkanie stało się również okazją do podsumowania rocznej działalności tego niezwykle aktywnego środowiska. Wyróżniającym się w służbie oraz ich dobroczyńcom, Komendant OJRG, spec. rat. Jan Mieszała wręczył nagrody i specjalne upominki. Natomiast zastępca Komendanta Korpusu, spec. rat. Bartłomiej Andrzejewski odczytał wyciąg z wydanego na tę okoliczność rozkazu personalnego Komendanta KFR RP o mianowaniach na wyższe stopnie służbowe. W grupie osobowej podoficerów Korpusu do stopnia młodszego aspiranta awansowany został sierż. Krzysztof Gibała, a do stopnia sierżanta inż. Dorota Rembisz. Natomiast starszego ratownika, Arkadiusza Umera mianowano do stopnia technika ratownictwa, a mł. rat. Janusz Kowalski otrzymał awans na ratownika. Wszyscy goście tego ogromnie ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia, w jej drugiej odsłonie zostali podjęci przez gospodarzy tradycyjnym poczęstunkiem.