MŁODZI PARAMEDYCY Z KZL

W Bazie Lotniczej „Baryt” przebywa młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Uczniowie z klasy ogólnokształcącej o profilu ratownictwo medyczne, pod kierunkiem instruktorów z Sekcji Ratownictwa Medycznego JPR pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu działań paramedycznych. Gros tych zajęć obejmuje praktyczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczych w strefach zagrożenia tj. na obszarach objętych katastrofami humanitarnymi oraz w rejonach konfliktów zbrojnych. Czterodniowy cykl intensywnych zajęć proobronnych realizowanych w warunkach poligonowych obejmuje również zapoznawcze szkolenie z ratowniczych technik wysokościowych oraz taktyki prowadzenia lądowych akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Natomiast w ramach przysposobienia wojskowego, młodzi ratownicy, obok wykonywania strzelań z AKMS, biorą udział w zajęciach z terenoznawstwa, pracy w sieci radiowej służb ratowniczych oraz w ćwiczeniach w komorze gazowej, gdzie następuje praktyczna weryfikacja poznanych tajników obrony przed skutkami broni masowego rażenia. Dodatkowo bezwiednie, niezwykle kapryśna pogoda panująca w rejonie Barytowych Wzgórz,  powoduje rozszerzenie programu o nowe elementy bytowania w trudnych warunkach.