MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE

Przez trzy dni instruktorzy Jednostki brali wdział w zabezpieczeniu ratowniczo-medycznym oraz w przeprowadzeniu konkurencji strzeleckich i OSF, odbywających się na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, II Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych klas o profilu wojskowym. Organizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando” oraz 23 Pułk Artylerii i tutejsza Jednostka. W zawodach uczestniczyło ponad dwustu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.