MISTRZOSTWA REZERWISTÓW

Już po raz trzeci w Bolesławcu rozegrano Mistrzostwa Sportowo-Obronne Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W trzydniowych zmaganiach na strzelnicy, OSF i pływalni oraz na wyciskającym ostatnie poty torze przeszkód uczestniczyło ponad 80 młodych żołnierzy NSR, w tym 8 pań. A było o co walczyć, bo na zwycięzców prócz dyplomów i nagród rzeczowych czekały przydziały do zawodowej służby wojskowej. Nasza wojskowa młodzież zaprezentowała wysoki poziom sprawności fizycznej i ogromną wolę sportowej walki. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia, obok 23. Śląskiego Pułku Artylerii i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”, była również tutejsza Jednostka.