MEDAL OD GENERAŁA

W Jaworskim Ośrodku Kultury miała miejsce zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka. W gronie osób uhonorowanych przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza Medalem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej znalazł się komendant tutejszej Jednostki Jan Kusek. Wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wręczył komendant powiatowy bryg. mgr inż. Maciej Płóciennik.