MARSZ W KOLORZE BORDO

Na tradycyjny Marsz Prawdy wyruszył zespół młodych spadochroniarzy JPR – kadetów Przysposobienia Wojskowego. Postawione przed nimi zadanie to przejście 100- kilometrowej trasy na Pogórzu Kaczawskim w czasie 24 godzin. Spełnienie tego wymogu jest jednym z wielu warunków dających przywilej noszenia  beretu koloru bordowego. Aspirujący do uzyskania takiego prawa, prócz wykonania normy skoków ze spadochronem, przechodzą też intensywne szkolenie wojskowe, górskie i wodne. Obowiązujące normy sprawnościowe wzorowane są na tych z 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.