MAJOWE ŚWIĘTOWANIE

Komenda Jednostki wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników wsi Stanisławów „Barytowe Wzgórza” była organizatorem Majówki Patriotycznej na placu 800-lecia wsi. Po nabożeństwie, na uroczystym apelu, st. chor. Marcin Cedro został uhonorowany, nadanym przez Ministra Obrony Narodowej, srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, a grupa kadetów Przysposobienia Wojskowego awansami na wyższe stopnie służbowe. Natomiast tradycyjne Spotkanie Żołnierskich Pokoleń zdominowane było wspólnym śpiewem piosenek wojskowych i patriotycznych.