LATAJĄCA INTELIGENCJA

W ostatnich dniach kończącego się roku, w Jednostce przeprowadzono przegląd kadrowy stanu osobowego pododdziału operacyjno-technicznego. Z zebranych danych wynika między innymi, że spośród 44 pełniących tam służbę ratowników, 30-tu legitymuje się wykształceniem wyższym (w tym dwoje z tytułami doktorów, i to w trakcie habilitacji), 11-tu średnim, a 3-ch zawodowym. W tej grupie jest 7 oficerów, 15 podoficerów i 15 szeregowych. Najlepiej w tym rankingu wypadła Sekcja Poszukiwań Lotniczych, gdzie 100 %  członków załóg samolotowych posiada dyplomy uczelni wyższych. Medycy mają 11-tu, a Sekcja Ratownictwa Specjalnego jedynie 6 „wykształciuchów”. Jeszcze parę lat i naprawdę na „Barycie” nie będzie miał już kto parzyć i podawać kawę.