KRZYŻ DLA KAPELANA

W trakcie uroczystości związanej z zakończeniem, 6-letniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia NMP, kapelan Jednostki ks. Przemysław Tur został udekorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP ś.p. Lecha Kaczyńskiego, ostatnim Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2010 r. Nasz kapelan otrzymał to odznaczenie za szczególne zasługi na polu wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży Przysposobienia Wojskowego i wzorową służbę duszpasterską wśród spadochroniarzy-żołnierzy rezerwy.
Za kilka dni ks. Przemysław zasili szeregi słuchaczy, zorganizowanego przez Ordynariat Polowy WP kursu oficerskiego.
Gratulujemy odznaczenia i życzymy sukcesów w drodze po oficerskie szlify.