KRAKOWSKIE FORUM MON

Komendant Jednostki i przedstawiciel Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt” uczestniczyli w dniach 20 i 21 bm. w zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej dorocznym forum podmiotów pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych na rzecz obronności państwa. Dominującym tematem konferencji było podsumowanie dotychczasowej współpracy z resortem obrony narodowej, wymiana doświadczeń oraz wytyczenie kierunków współdziałania na 2013 rok. Spotkanie, któremu przewodniczył Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski, miało miejsce w klubie garnizonowym 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.