KONGRES INICJATYW

Na zaproszenie pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa, komendant Jednostki, st. sierż. Jan Kusek i szef szkolenia strzeleckiego, st. chor. sztab. Marcin Cedro brali udział w Kongresie Organizacji Proobronnych. Przez dwa dni w Centrum Konferencyjnym MON trwały obrady, których wiodącym tematem była konsolidacja podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności państwa oraz nowe, społeczne inicjatywy w tym zakresie. Na efekty tych działań zapewne trzeba będzie trochę poczekać. Należy jednak mieć nadzieję, że w ślad za deklaracjami pojawią się nowe unormowania i odpowiedniej wielkości środki finansowe.