KONFERENCJA W PRZESIEKU

W dniach 12 – 14 marca br. Komendant Jednostki uczestniczył,  w zorganizowanej przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej, konferencji na temat zasad przyznawania i rozliczania dotacji na zadania zlecone MON. Miała ona miejsce się w Centrum Konferencyjnym  „Daglezja” w m. Przesiek k/Torunia. W jej trakcie została podpisana umowa pomiędzy resortem obrony a tut. Jednostką dot. organizacji cyklu lotniczych zajęć szkoleniowych dla kadetów Przysposobienia Wojskowego.