KONFERENCJA MON

Komendant Jednostki, wspólnie z przedstawicielem Wojskowego Klubu Strzeleckiego „Baryt”, chor. Zdzisławem Iwińskim, uczestniczył w Krakowie, w trzydniowym IV Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Wiodącym tematem spotkania była ocena oraz wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań publicznych. Przedstawiciele poszczególnych rodzajów wojsk zapoznali uczestników z zamierzeniami resortu w zakresie, mającej nastąpić w przyszłym roku, reorganizacji niektórych struktur naszych Sił Zbrojnych. Organizatorem dorocznej konferencji był Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.