KONFERENCJA MON

Komendant Jednostki i Specjalista ds. wojskowych  JPR uczestniczyli w dniach 14 – 16 bm.  na terenie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, w zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Forum organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa”. Wiodącym tematem konferencji było między innymi podsumowanie współpracy MON z podmiotami pozarządowymi w 2011 roku oraz wskazanie kierunków działania na 2012 r. Istotną częścią spotkania była wymiana doświadczeń  w zakresie współdziałania z dowódcami rodzajów sił zbrojnych RP i podległymi im jednostkami wojskowymi. Z uczestnikami Forum spotkał się szef resortu obrony Tomasz Siemoniak.