KOMPLEKSOWO PRZEBADANA

Zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych, patrolowa Socata MS-893A, znaki rej. SP-NMR została poddana wnikliwemu badaniu przez pion techniczny Delegatury Południowo-Zachodniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego we Wrocławiu. Zapewne wszystko poszło dobrze skoro samolot został dopuszczony do lotu kontrolnego, po którym przedłużono ważność jego Świadectwa Sprawności Technicznej na kolejny rok. Tym samym statek powietrzny o numerze operacyjnym 619-44, tutejszej Sekcji Poszukiwań Lotniczych, nadal będzie pełnił służbę w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.