KOMANDOSI PAMIĘTAJĄ

W trakcie uroczystości z okazji 30-lecia stacjonowania na terenie garnizonu Lubliniec Jednostki Wojskowej Komandosów, st. sierżant Jan Kusek został uhonorowany nadaniem zaszczytnego tytułu i odznaki „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyróżnienie to otrzymał w uznaniu, okupionej represjami, żołnierskiej postawy w okresie stanu wojennego, przejawem której była działalność w strukturach podziemnych na rzecz niepodległego bytu państwa Polskiego. Jest ono również wyrazem uznania dla ponad trzydziestoletniego zaangażowania w wychowanie patriotyczne i szkolenie wojskowe młodzieży. Dokonując wręczenia, Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów, płk dypl. Wiesław Kukuła, powiedział: „O panu Sierżancie to Wojsko pamięta.”