KOMANDOR MARSZU PRZYPOMINA
KOMANDOR  MARSZU PRZYPOMINA

Tegoroczny, już XXII Marsz Prawdy Baryt- Commando rozpoczyna się już 2 lipca br. Tradycyjnie odbywać się będzie w dwóch kategoriach, jednak po raz pierwszy bez podziałów na płeć, a na kategorie: ratowniczo-wojskową (marsz bez dodatkowego wyposażenia) oraz spec-wojskową Commando (marsz z bronią 7,62 mm AKM-47). Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie przy sobie na całej trasie wszystkich elementów regulaminowego umundurowania polowego lub koszarowego oraz obuwia typu wojskowego, (tj. wiązanego powyżej kostki, bez względu na rodzaj podeszwy). Każdy z uczestników musi też posiadać przy sobie dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub legitymację służbową żołnierzy lub funkcjonariusza. Organizator zaleca posiadanie również okrycia p/deszczowego, choć takiego obowiązku nie ma. Natomiast istnieje możliwość zdeponowania w bazie śpiwora do ewentualnego wykorzystania po powrocie z trasy. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie kamizelki odblaskowej i latarki elektrycznej. Wpłata wpisowego w biurze Marszu (100 zł,  uczniowie i studenci 20 zł). Zwrot wpisowego po ukończeniu trasy w limicie  czasowym do 1440 min. Przed startem zawodnik musi wypełnić „dokument startowy”, który zwiera  między innymi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu przedsięwzięciu o charterze ekstremalnym, o znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz pokonywania trasy w terenie przygodnym oraz o posiadaniu stosownego ubezpieczenia od NNW itd. Trasa to 100 km po drogach o zróżnicowanej nawierzchni. Składa się z trzech pętli po ok. 33 km. Na każdej  z nich  zlokalizowane będą trzy punkty zaopatrzenia w wodę oraz ewakuacji osób niezdolnych do dalszego udziału w marszu. Jeszcze do 25 czerwca można zgłaszać swój udział w kat. ratowniczo-wojskowej. Natomiast w  kat. spec-wojskowej Commando jest już brak miejsc.

(informacja: 501-432-776)

                                                                                                                                                                       kpt. Sławomir Durka