KOLEJNY ETAP „PER SPINAS AD ASTRA”
KOLEJNY ETAP „PER SPINAS AD ASTRA”

W przeddzień zakończania roku szkolnego 2023/24, kadeci z drugiej klasy wojskowej o profilu lotniczym z Zespołu Szkół w Lubomierzu, podopieczni ppłk Feliksa Bielawskiego, po zaliczeniu zajęć teoretyczno-technicznych oraz typowo naziemnych przystąpili do realizacji kolejnego etapu programu Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. Pod okiem instruktora-pilota st. spec. rat. inż. Jacka Szczerby, działając w załodze samolotu operacyjnego PZL-104, (nr operac. 619-43)  wykonali turę lotów szkolnych wg zadań nawigacyjnych cyklu lotniczego rozpoznania zagrożeń i poszukiwań KSRG. Stały się one również okazją do wznowienia istotnych nawyków z zakresu podstaw pilotażu samolotowego w warunkach VFR. Wszystko, tradycyjnie przebiegało sprawnie i bezpiecznie i przy wzorcowej pogodzie, a wśród uzyskanych przez kadetów ocen końcowych dominowały tylko dobre i bardzo dobre. Szefująca temu zespołowi młodych adeptów awiacji,  kdt. spec. Ronja Słupska, z trzeciej klasy LW, legitymująca się już tytułem skoczka spadochronowego i uprawnieniami nawigatora LRZ, stwierdziła, że część nadchodzących wakacji zamierza, wspólnie z koleżankami z klasy, poświęcić na wolontariat w bazie lotniczej Baryt, by nabywać tam doświadczenie w specjalnościach wojskowo-lotniczych.  Czyżby zgodnie z dewizą: per spinas ad astra ?