KARAWAKA NA BARYTOWYM WZGÓRZU
KARAWAKA NA BARYTOWYM WZGÓRZU

Brzozowy krzyż z ołtarza polowego, przed którym w lipcu ubiegłego roku, z okazji jubileuszu 20-lecia stacjonowania i wręczenia załodze bazy lotniczej sztandaru Msze świętą odprawił biskup polowy Wojska Polskiego J.E. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, zyskał nowe miejsce i szczególne przeznaczenie. W obliczu zagrożeń jakie niesie ze sobą zaraza XXI wieku – pandemia koronowirusa,  krzyżowi – pamiątce tego doniosłego wydarzenia, nadano nowy wymiar i szczególną formę. Poprzez dodanie górnej, krótszej poprzecznej belki, zgodnie z chrześcijańską tradycją zyskał on cechy tzw. krzyża cholerycznego (znanego też jako krzyż św. Zachariasza), który w przekazach ludowych zyskał powszechnie miano karawaki, (od hiszpańskiej miejscowości Caravaca, gdzie w XVI wieku w czasie wielkiej zarazy, po raz pierwszy został ustawiony w takiej formie) – symbolu zawierzenia Opiece Bożej. Na przestrzeni wieków w wierze tej utwierdzały tragiczne doświadczenia kolejnych pokoleń, nierzadko dziesiątkowanych, następujących po sobie falami zaraz. W tych mrocznych czasach, na ziemiach polskich ustawiano setki takich krzyży, z których do dzisiaj przetrwało zaledwie kilkanaście. Ostatnio, co raz częściej słychać o odradzaniu się tej tradycji i wznoszeniu krzyży, których nietypowa forma potwierdza ich błagalno-dziękczynny charakter oraz świadczy o niemym przesłaniu  ludzkiego przemijania. Należy mieć ufność, że również ta ”barytowa” karawaka będzie miała moc wiary i nadziei wszystkich mieszkańców Stanisławowa.