KAPŁAŃSKI JUBILEUSZ

Kapelanowi JPR, księdzu ppor. Przemysławowi Turowi z okazji 9. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, komendant Jednostki w imieniu całej kadry i załogi Bazy Lotniczej „Baryt” przekazał moc najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i duszpasterskiej służbie oraz żołnierskiego szczęścia na lądzie, na wodzie i w powietrzu.