JUŻ W STRUKTURACH KORPUSU
JUŻ W STRUKTURACH KORPUSU

Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi, jako jedna z pierwszych w kraju, została włączona w struktury powołanego niedawno do życia KORPUSU FORMACJI RATOWNICZYCH RECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Tworzą go zwarte, umundurowane podmioty prawne, prowadzące działalność szkoleniową i operacyjno-techniczną w zakresie specjalności ratowniczych oraz ratowniczo-gaśniczych. Korpus docelowo ma stanowić istotny element ogólnopolskiego systemu ratownictwa i ochrony ludności. Wśród zadań stojących przed jednostkami ratowniczymi oraz strażami pożarnymi,  włączonymi w struktury KFR RP, prócz prowadzenia szerokiego wachlarza działań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, są  również te obejmujące sferę umacniania obronności państwa. Tymczasowa siedziba władz Korpusu mieści się na terenie Bazy Lotniczej „Baryt”  w Stanisławowie.