JUBILEUSZ SZTABOWCÓW

Na zaproszenie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, płk. Waldemara Bartłomiejczaka, komendant Jednostki uczestniczył w obchodach 70-lecia dolnośląskich Organów Administracji Wojskowej. Uroczystość z udziałem, między innymi władz wojewódzkich, samorządowych oraz licznego grona kadry oficerskiej WP i współdziałających z W.Sz.W. służb mundurowych, miała miejsce w bolesławieckim Teatrze Starym. Po części oficjalnej, obfitującej w życzenia, gratulacje i grad odznaczeń, miał miejsce rewelacyjny koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojsk Lądowych. A potem odbyło się wielogodzinne, koleżeńskie spotkanie, co najmniej trzech żołnierskich pokoleń administracji wojskowej.