JUBILEUSZ REZERWISTÓW Z ROTY

Współpracujący z tut. Jednostką, Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy „Rota” obchodzi właśnie jubileusz 5-lecia działalności. W czasie odprawionej z tej okazji Mszy świętej w kościele mariackim, burmistrz Złotoryi Ireneusz Żurawski udekorował plut. rez. Stanisława Furtana srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Przekazał też na ręce szefa Zespołu, st. sierż. rez. Stanisława Kubicza specjalne podziękowanie od złotoryjskich władz samorządowych. W licznym gronie osób składających życzenia i gratulacje był komendant JPR, którego wojskowi artyści uhonorowali oryginalnym upominkiem i dyplomem uznania za  wieloletnie wspieranie działań „Roty”.