INSPEKCJA OPERACYJNA

W dniu 15 maja br. zespół kontrolny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, któremu przewodniczył st. kpt. mgr inż. Andrzej Śliwowski dokonał inspekcji stacjonującego na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” pododdziału operacyjno-technicznego KSR-G. Celem kontroli było sprawdzenie gotowości Jednostki oraz  stanu jej wyposażenia ratowniczego, w tym pojazdów i samolotów operacyjnych. Kontrolujący pozytywnie ocenili stan i funkcjonowanie PO-T.