ICH ZIELONY TALIZMAN
ICH ZIELONY TALIZMAN

W bazie lotniczej Baryt i przyległych do niej terenach poligonowych dobiegły końca wielodniowe ćwiczenia pododdziałów Jednostki Wojskowej AGAT tj. elitarnej formacji wchodzącej w skład Komponentu Wojsk Specjalnych. Tym razem, prócz prowadzenia szczególnie intensywnych treningów strzeleckich, popularni specjalsi wykonywali, okryte jak przystało na ten rodzaj formacji estymą niejawności, zadania z zakresu techniki i taktyki działań specjalnych.