ICH PIERWSZY POLIGON
ICH PIERWSZY POLIGON

Pierwszacy z klasy o profilu wojskowym ze strzegomskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczestniczyli w dwudniowych, zapoznawczych zajęciach poligonowych w bazie lotniczej Baryt. Program ich pobytu obejmował między innymi podstawy budowy i obsługi broni strzeleckiej – AK-47, zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, wykonywanie strzelenia wojskowego nr 1 z AKM – 7,62 mm. Ponadto młodzi strzegomianie brali udział w wielogodzinnych ćwiczeniach terenowych z zakresu podstaw taktyki lekkiej piechoty. Zaliczyli też trening rzutu na celność  granatem obronnym F-1. Natomiast istotne elementy służby wartowniczej przerobili w praktyce podczas nocnej ochrony ich obozowiska. Zajęcia szkoleniowe prowadzili instruktorzy tutejszej Jednostki: st. sierż. Marek Zemła sierż. rat. Joanna Kostyra przy trudnym do przecenienia wsparciu kdt. spec. Kacpra Kaznodzieja. Wszyscy oni wielokrotnie podkreślali wysoki poziom zaangażowania i dyscypliny wojskowej podopiecznych ppłk Mariusza Krzaka.