GRP Z NOWYM SPRZĘTEM-PSE
GRP Z NOWYM SPRZĘTEM-PSE

Grupa Ratownictwa Powodziowego w Proboszczowie, funkcjonująca w strukturach Korpusu Formacji Ratowniczych Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z nowego defibrylatora AED, a jej członkowie mogą pochwalić się uzyskanymi uprawnieniami z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Działania zostały zrealizowane w ramach projektu Grupy Ratownictwa Powodziowego nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cele przeznaczono 20 tys. złotych.

Zakupiony sprzęt wzmocnił potencjał operacyjno-techniczny jednostki. Dodatkowo środki te umożliwiły 10-osobowemu zespołowi młodych ratowników uzyskanie uprawnień z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. W czasie szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do udzielania pomocy osobom w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzone w trybie weekendowym szkolenie obejmowało wszystkie, programowe elementy pierwszej pomocy przedmedycznej. Cykl szkoleń zakończył się egzaminem państwowym, który z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy jego uczestnicy, uzyskując tym samym tytułu ratownika KPP.  Szkolenie to zostało zrealizowane przez doświadczony zespół z firmy T.R.S. Artur Mądracki.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.