GÓRA Z GÓRY

Starosta Górowski, Piotr Wołowicz w towarzystwie komendantów powiatowych Policji i PSP oraz grupy pracowników z samorządowych wydziałów zarządzania kryzysowego, uczestniczył na terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w szkoleniu, którego przewodnim tematem były zasady organizacji działań ratowniczych. W ramach tego, 2-dniowego przedsięwzięcia, ratownicy JPR zaprezentowali między innymi pokaz działania w szybie pokopalnianym, obejmujący ewakuację osób poszkodowanych z wykorzystaniem ratowniczych technik wysokościowych.