FENIKS NA DOŻYNKACH

W bazie lotniczej „Baryt” gościła grupa skoczków z Leszczyńskiego Stowarzyszenia Spadochroniarzy „Feniks”. To starzy znajomi, wielu z nich to absolwenci, prowadzonych przed laty przez „Trawers”, Spadochronowych Kursów Działań Specjalnych. Goście prócz skoków z PZL-104 na tutejszym lądowisku wykonali również pokaz celności lądowania na podjaworskiej wsi Grzegorzów, uświetniając odbywające się tam właśnie dożynki.