DECYZJA WOJEWODY W SPRAWIE PRM

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2011 z dnia 28 lutego br. tutejsza Jednostka została wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Do realizacji zadań operacyjno-technicznych w tym zakresie zostały wydzielone siły i środki JPR w postaci Sekcji Ratownictwa Medycznego.