DECYZJA PREZESA ULC

W związku z nowelizacją przepisów lotniczych, na wniosek komendanta Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją Nr ULC-LTI-1/511-0084/01/12 z dnia 27 kwietnia br. dokonał rejestracji lądowiska operacyjnego „Baryt” w Stanisławowie k/ Złotoryi. Poprzedziła to procedura obejmująca między innymi dokonanie szeregu uzgodnień i uzyskania opinii, w tym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Lądowisko zostało dopuszczone do wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne o masie startowej (MTOW) do 5.700 kg w warunkach dziennych i nocnych tj. lotów operacyjnych, szkoleniowych, dyspozycyjnych i innych oraz skoków spadochronowych. Lądowisko otrzymało nr ewidencyjny 122.