CZERWONO-CZARNI

Mimo gęstej mgły i ulewnego deszczu oraz podwyższonej gotowości pododdziałów Jednostki do działań przeciwpowodziowych, w miniony weekend w bazie lotniczej prowadzone było planowe szkolenie kadetów Przysposobienia Wojskowego. Tym razem młodzież uczestniczyła w intensywnych zajęciach z tzw. czarnej taktyki, które prowadzone były przez oficerów Policji. W tym czasie na poligonowym wzgórzu 442 biwakował i szkolił się pododdział „Armii Czerwonej” – tj. wrocławska Grupa Rekonstrukcji Historycznych.