ĆWICZENIA „KRAJÓWKI”

Zgodnie z rocznym planem szkolenia, w dniu 19 bm. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi była organizatorem powiatowych ćwiczeń jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działania gaśnicze oraz z zakresu ratownictwa medycznego i chemicznego prowadzono na obiektach Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu. W manewrach uczestniczyła, dowodzona przez st. sierż. Artura Grądka, Sekcja Ratownictwa Medycznego JPR.